Compare Listings

Prvé stretnutie

Na úvodnom stretnutí si spoločne prejdeme celú nehnuteľnosť a jej technický stav. Pozrieme sa na LV, či na ňom nie sú vecné prebená, predkupné práva, exekúcie a podobne. Budeme sa baviť o Vašich očakávaniach a o úprave nehnuteľnosti, či je vhodná alebo nie. Ak máte nejaké dokumenty k nehnuteľnosti (napr. znalecký posudok, pôdorys), prosím pripravte ich. Vyberiete si výhradné, alebo nevýhradné zastupovanie a na základe toho Vám vysvetlím ďalší postup. Spoločne vyplníme súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie.

Druhé stretnutie

Na druhom stretnutí budem vyhotovovať fotografie, videoprezentáciu a pôdorys nehnuteľnosti. Ešte pred tým, pripravíme priestory na fotenie. Podpíšeme Dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti. V prípade potreby prevezmem kľúče od nehnuteľnosti.

Propagácia nehnuteľnosti

Fotografie, video a pôdorys spracujem do 48 hodín od podpísaní Dohody o sprostredkovaní a uverejním na najväčšie realitné portály a miestnu inzerciu.

Obhliadky

Nasledujú obhliadky so záujemcami, pri každej obhliadke sa spíše Protokol o obhliadke.

Rezervácia nehnuteľnosti

Ak sa záujemca rozhodne pre kúpu nehnuteľnosti, uzatvorím s ním Rezervačnú zmluvu a na jej základe klient zloží rezervačný poplatok. Nasleduje príprava Kúpnej zmluvy a financovania kúpy.

Financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru

 1. Úkony spojene s financovaním kúpy prostredníctvom hypotekárneho úveru (vyhotovenie znaleckého posudku pre banku a iné potrebné dokumenty).
 2. Podpis úverovej zmluvy v banke (kupujúci).
 3. Podpis záložnej zmluvy v banke (predávajúci).
 4. Zápis vkladu záložného práva do katatra.
 5. Podpis Kúpnej zmluvy u advokáta, alebo u notára.
 6. Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.
 7. Doloženie podpísanej kúpnej zmluvy a listu vlastníctva za účelom čerpania hypotekárneho úveru na účet predávajúceho.
 8. Právoplatný zápis vlastníctva v katastri v prospech kupujúceho.
 9. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.
 10. Prepis médií a pri predaji bytu aj prehlásenie u správcu bytu.

Financovanie prostredníctvom vlastných finančných prostriedkov

 1. Podpis Kúpnej zmluvy u advokáta, alebo u notára.
 2. Úhrada kúpnej ceny do bankovej alebo notárskej úschovy.
 3. Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.
 4. Právoplatný zápis vlastníctva v katastri v prospech kupujúceho.
 5. Doloženie dokladov notárovi alebo banke pre účely uvoľnenia kúpnej ceny z úschovy.
 6. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.
 7. Prepis médií a pri predaji bytu aj prehlásenie u správcu bytu.