Compare Listings

PLÁN

CENA


Obhliadka nehnuteľnosti

Stanovenie ceny nehnuteľnosti

Vypracovanie fotodokumentácie, videoprehliadky a pôdorysu

Základný home staging

Propagácia nehnuteľnosti

Vypracovanie rezervačnej zmluvy a kúpnej / nájomnej zmluvy

Rokovanie s kupujúcimi prostredníctvom advokátskej kancelárie

Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra

Osobná asistencia pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom

Osobná účasť pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti

Úhrada poplatku za úradné overenie podpisov predávajúceho na kúpnych zmluvách (najviac 15 podpisov)

Pri predčasnom zrušení nájomnej zmluvy zo strany podnájomníkov, vyhľadám nového nájomcu bez nároku na províziu

Prieskum trhu a dohľadanie nehnuteľnosti podľa Vašich požiadaviek

Asistencia pri preskúmaní stavu nehnuteľnosti

Asistencia pri zjednávaní nižšej ceny

Sprostredkovanie hypotéky, úveru a poistenia

PREDAJ

1 500 € 

/ provízia vo výške 3% z ceny nehnuteľnosti, najmenej však 1 500 €

ASISTENT

500 €

asistencia pri vybraných službách pre  kupujúcich a nájomníkov

PRENÁJOM

200 €

/ provízia vo výške 1 mes. nájomného, najmenej však 200 €

HYPO

0 €

sprostredkovanie úverov, hypoték a životného a neživotného poistenia