Compare Listings

 1. Prvé stretnutie. Na úvodnom stretnutí si spoločne prejdeme celú nehnuteľnosť a jej technický stav. Pozrieme sa na LV, či na ňom nie sú vecné prebená, predkupné práva, exekúcie a podobne. Budeme sa baviť o Vašich očakávaniach a o úprave nehnuteľnosti, či je vhodná alebo nie. Ak máte nejaké dokumenty k nehnuteľnosti (napr. znalecký posudok, pôdorys), prosím pripravte ich. Vyberiete si výhradné, alebo nevýhradné zastupovanie a na základe toho Vám vysvetlím ďalší postup. Spoločne vyplníme súhlas so zaradením nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie.
 2. Druhé stretnutie. Na druhom stretnutí budem vyhotovovať fotografie, videoprezentáciu a pôdorys nehnuteľnosti. Ešte pred tým, pripravíme priestory na fotenie. Podpíšeme Dohodu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti. V prípade potreby prevezmem kľúče od nehnuteľnosti.
 3. Propagácia nehnuteľnosti. Fotografie, video a pôdorys spracujem do 48 hodín od podpísaní Dohody o sprostredkovaní a uverejním na najväčšie realitné portály a miestnu inzerciu.
 4. Obhliadky. Nasledujú obhliadky so záujemcami, pri každej obhliadke sa spíše Protokol o obhliadke.
 5. Rezervácia nehnuteľnosti. Ak sa záujemca rozhodne pre kúpu nehnuteľnosti, uzatvorím s ním Rezervačnú zmluvu a na jej základe klient zloží rezervačný poplatok. Nasleduje príprava Kúpnej zmluvy a financovania kúpy.

FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU

 1. Úkony spojene s financovaním kúpy prostredníctvom hypotekárneho úveru (vyhotovenie znaleckého posudku pre banku a iné potrebné dokumenty).
 2. Podpis úverovej zmluvy v banke (kupujúci).
 3. Podpis záložnej zmluvy v banke (predávajúci).
 4. Zápis vkladu záložného práva do katatra.
 5. Podpis Kúpnej zmluvy u advokáta, alebo u notára.
 6. Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.
 7. Doloženie podpísanej kúpnej zmluvy a listu vlastníctva za účelom čerpania hypotekárneho úveru na účet predávajúceho.
 8. Právoplatný zápis vlastníctva v katastri v prospech kupujúceho.
 9. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.
 10. Prepis médií a pri predaji bytu aj prehlásenie u správcu bytu.

FINANCOVANIE PROSTREDNÍCTVOM VLASTNÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

 1. Podpis Kúpnej zmluvy u advokáta, alebo u notára.
 2. Úhrada kúpnej ceny do bankovej alebo notárskej úschovy.
 3. Podanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností.
 4. Právoplatný zápis vlastníctva v katastri v prospech kupujúceho.
 5. Doloženie dokladov notárovi alebo banke pre účely uvoľnenia kúpnej ceny z úschovy .
 6. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.
 7. Prepis médií a pri predaji bytu aj prehlásenie u správcu bytu.

Spolupráca s realitnou kanceláriou Oneway môže mať formu exkluzívnej alebo neexkluzívnej dohody. Obe formy majú svoje výhody aj nevýhody, ktoré si treba zvážiť.

EXKLUZÍVNA ( VÝHRADNÁ ) FORMA SPOLUPRÁCE PRI SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA ALEBO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI

Uzavretím exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy sa ako majiteľ nehnuteľnoti stávate klientom realitnej kancelárie Oneway. Podvrdzujete v nej, že ste si vybrali služby jedinej realitnej kancelárie. Ja sa zaväzujem, že budem vyvíjať kompletnú aktivitu smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy s treťou osobou a že budem potencionálnych kupcov aktívne vyhľadávať.

Pri exkluzívnej forme sprostredkovania je výška provízie rovnaká ako pri neexkluzívnej forme. Navyše poskytujem služby, ktoré vedú k rýchlejšiemu predaju:

 • Videoprehliadka
 • Profesionálny homestaging, čiže príprava nehnuteľnosti pred fotením profesionálnym homestagerom
 • Inzercia v printových médiách
 • Reklamná kampaň na Facebooku

Exkluzívna zmluva sa podpisuje na dobu učitú pri predaji bytu na 3 mesiace, pri predaji domu a pozemku na 6 až 9 mesiacov, pri prenájme na 3 mesiace. Pri podpise kúpnej / nájomnej zmluvy mi vzniká nárok na dohodnutú províziu. Počas platnosti exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy, by ste nemali uzavrieť zmluvu o kúpe nehnuteľnosti bez mojej súčinnosti, inak Vám hrozí pokuta vo výške 70% z dohodnutej provízie.

NEEXKLUZÍVNA ( NEVÝHRADNÁ ) FORMA SPOLUPRÁCE PRI SPROSTREDKOVANÍ PREDAJA ALEBO PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI

Uzavretie nevýhradnej zmluvy Vám umožňuje zadávať nehnuteľnosť aj iným realitným kanceláriám a taktiež si môžete nehnuteľnosť predávať sami. Pri tejto forme spolupráce Vám ponúkam tieto služby:

 • Základný homestaging
 • Vyhotovenie fotodokumentácie
 • Vyhotovenie pôdorysu nehntueľnosti
 • Propagácia na najväčších realitných portáloch
 • Obhliadky so záujemcami
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy a kúpnej / nájomnej zmluvy
 • Rokovanie s kupujúcimi prostredníctvom advokátskej kancelárie
 • Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra
 • Osobná asistencia pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom
 • Osobná účasť pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti
 • Pomoc pri prepise služieb ( voda, plyn, elektrina ) a správcu domu ( v pírpade bytov )
 • Pomoc pri vypĺňaní daňového priznania

Provízia zasprostredkovanie domu alebo bytu je 3% z predajnej ceny, minimálne však 1.500 €. Na províziu mi vzniká nárok pri podpise kúpnej zmluvy. Z tejto provízie sú hradené:

 • výdavky za fotodokumentácu, videoprehliadky, homestaging
 • výdavky na propagáciu a inzerciu nehnuteľnosti
 • výdavky na obhliadky so záujemcami
 • výdavky na vypracovanie zmlúv u advokáta ( rezervačná a kúpna zmluva )
 • poplatky za úradné overenie podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách ( najviac 15 podpisov )
 • poplatky za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností ( 66 € )

Homestaging alebo príprava domácnosti pred fotením a obhliadkami  nám môže pomôcť nehnuteľnosť predať rýchlejšie a v častých prípadoch aj drahšie. Hlavným motívom je pozvať potencionálneho kupcu do nášho domu, tak aby ho čo najviac zaujal a hlavne, aby ho kúpil. Musí si ihneď vedieť predstaviť, že práve v tomto dome chce stráviť ďalšiu etapu svojho života. Cieľom je aby bol interiér útulný, ale neosobný. Ako v hotelovej izbe, je v nej všetko čo potrebujete, ale nie sú tam žiadne osobné veci, ktoré by nepatrili Vám. Viac o homstagingu sa dočítate v tomto článku.

Nehnuteľnosti propagujem na najväčších realitných portáloch

 • nehnutelnosti.sk
 • topreality.sk
 • reality.sk
 • bazos.sk

Tieto portály zabezpečujú export inzerátov na ďalšie menšie portály ako byty.sk, bazar.sk, novostavby.sk a iné. Takže Vaša nehnuteľnosť sa objaví na 30 rôznych portáloch.

Pri exkluzívnom predaji, inzerujem aj v miestnych novinách a na sociálnych sieťach, na Facebooku a Youtube.

Realitná kancelária Oneway vznikla, pretože chcem pomôcť ľuďom pri predaji bytu, či domu. Hodnoty ktoré v mojej realitnej kancelárii vyznávam sú profesionalita, diskrétnosť, odbornosť, rýchlosť a spokojnosť klienta.

 • Ponúkam iba toľko nehnuteľností, aby som sa mohla dostatočne venovať každému klientovi a poskytnúť maximálny servis, za ktorý si platí.
 • Fotodokumentáciu zhotovujem vlastnú, keďže niekoľko rokov som sa profesionálne venovala fotografovaniu. Vyhotovená profesionálna prezentácia určite prispeje k rýchlejšiemu predaju. Veta „fotka predáva“ platí…
 • K ešte lepšej prezentácii zdarma vypracujem pôdorys nehnuteľnosti. Iste mi dáte za pravdu, že pre lepšiu predstavivosť si každý potencionálny kupec rád pozrie pôdorys a v duchu si už zariaďuje izbičky. A to je našim cieľom.
 • K tej najlepšej prezentácii nehnuteľnosti určite prispeje úprava nehnuteľnosti. Pre rýchlejší a drahší predaj sa oplatí investovať zopár eur na vymaľovanie stien, či drobné úpravy. Môžete tiež využiť služby profesionálneho homestagera (interiérový štylista), ktorý priestory nastyluje ešte pred fotením a obhliadkami. Pri exkluzívnom sprostredkovaní Vám sprostredkovanie služieb profesionálneho home-stagera ponúkam zdarma.
 • Ako sa Vám páčia videoprehliadky nehnuteľností ? Je to môj obľúbený nástroj na prezentáciu. Ak platí že fotka predáva, tak potom video predáva ešte viac. Pri výhradnom zastúpení Vám pripravím krátku videoprezentáciu nehnuteľnosti. Zdarma.
 • Pravidelne sledujem trendy vo vývoji realít a neustále sa v realitnej oblasti vzdelávam. Som členkou Realitnej únie SR , kde sa zúčastňujem pravidelných školení a realitných konferencií.
 • Financovanie nákupu nehnuteľnosti formou hypotéky riešime v spolupráci s najväčšími poskytovateľmi hypoték na Slovensku. Odpadá Vám teda väčšia časť vybavovania úveru.
 • Inzerujem nehnuteľnosti na všetkých najväčších realitných portáloch. Pri exkluzívnom sprostredkovaní navyše inzerujem v printových médiách a realizujem reklamnú kampaň na sociálnej sieti.
 • Úzko spolupracujem s dvoma bratislavskými realitnými kanceláriami. Okruh potenciálnych kupujúcich sa teda zvyšuje aj o ľudí z okolia Bratislavy. Práve oni stále častejšie investujú do bytov a domčekov v našej oblasti.

Nepracujem pre šéfa, ktorý potrebuje vidieť čísla, preto sa môžem zoširoka starať o predaj Vašej nehnuteľnosti. Preto som sa rozhodla otvoriť si vlastnú realitnú kanceláriu, aj keď zatiaľ iba s jediným maklérom, ktorý robí všetko.

V prípade, ak máte pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti radšej osobný prístup šitý na mieru, ste na správnom mieste.

 

Vo všeobecnosti je vhodné, ak pri obhliadkach budeme dodržiavať niekoľko zásad:

 • Obhliadku vedie maklér – potencionálny kupec si prišiel obzrieť nehnuteľnosť, nie jej majiteľov. Preto úplne stačí spoločenský pozdrav. Nemusíte záujemcovi nič ponúkať, neprišiel na kávičku. Po nehnuteľnosti ho prevediem ja, v ideálnom prípade nevstupujte do rozhovoru, radšej sa držte v úzadí.
 • Nerušte záujemcu – záujemca sa musí vžiť do úlohy budúceho vlastníka. Umožníme mu pokojnú prehliadku s jeho vlastnými myšlienkami a predstavami, nesmie sa cítiť ako nepozvaná návšteva.
 • Držte sa v úzadí – je ideálne ak sa obhliadky nezúčastní majiteľ ani členovia rodiny. Kupujúci sa tak cíti pohodlnejšie, môže sa na čokoľvek pýtať, alebo vyjadriť svoj názor bez obáv z vašich reakcií. Nie je podstatné, čo si o vašej nehnuteľnosti myslíte vy, je dôležité, čo si myslí on. Preto sa radšej pohybujte v iných miestnostiach, alebo mimo domu.
 • Odomknúť a rozsvietiť – ešte pred obhliadkou prosím sprístupnite všetky priestory a rozsvieťte v tmavších miestnostiach, nebudeme sa tak zdržiavať hladaním vypínačov. (netýka sa to vchodu do neobývanej povale, tú nám sprístupníte, až po vyzvaní klientom). Svetlo vo všeobecnosti pridáva na dobrej nálade, kľudne zapnite aj pomocné lampy ( svetlo nad linkou, digestor, svetielka v kúpeľni, nočnú lampičku, či stojatu lampu v obývačke, svetlo v šatníku )
 • Nevyzúvať sa a neponúkať papuče – záujemca sa nevyzúva. Spôsobuje mu to nepohodlie a stres. Obzvlášť to platí pre cudzincov, u ktorých to vôbec nie je zvykom.